Ressurser

Studieopplegg

Et kjernerolle-opplegg som vi har god erfaring med, er å sette av tre eller fire timer, fordelt på:

A) Introduksjonsforelesning, B) Gruppearbeid med case (fra bøkene eller andre), C) Plenum med framlegg fra gruppene og diskusjon.

I gruppearbeidet anvender gruppene kjernerollemodellen til å reflektere rundt casen, og noterer sine assosiasjoner til de ulike kjernerrollene.

Se eksempel på gruppeopplegg og notatark.

Notatark kjerneroller

Introduksjons-plansjer

Plansjene gir en kort introduksjon til kjernerollemodellen.

- Bøkene, Hjelperrollen, En fleksibel hjelper, Samhandlingskraft, Handlekraft, Rollekompetanse, Gjenkjenne kjernerollene og Fleksibilitet & Stabilitet

Plansjer kjernerollemodellen

Podkast om kjerneroller

Egner seg godt som egenaktivitet, forberedelse til undervisning eller utdyping. De ulike episodene passer til ulike undervisningstemaer. 

Podkast Kjernepodden
Refleksjonsøvelse

Hvordan kan du ta fram den beste utgaven av deg selv, i akkurat dette praksisøyeblikket? Hvordan regulerer du din egen modus, dvs. innstiller hode og kropp på det som kreves av deg? Prøv denne uhøytidelige øvelsen, og reflektér over din egen modusregulering.

Kronikker

Kronikk Den tydelige vernepleieren
Den tydelige vernepleieren

Vernepleiere samarbeider med mennesker med ulike funksjonsvansker, ofte sammensatte og omfattende vansker. Samarbeidet krever en evne til å fange opp og støtte opp under den andres behov og mål i livet, men også til å være besluttsom og handlingsdyktig når det kreves.

Kronikk Samfunnets hjelpere
Samfunnets hjelpere – ved en skillevei

Personen: «Tror du jeg har en alvorlig sykdom?». Hjelperen: «Hva tror du selv, da?». Vi lever i en tid med selvbestemmelse og selvrealisering, og intensiv selvdiagnostisering via internett.

Kronikk En truet yrkesidentitet
En truet yrkesidentitet?

Dagens helse- og sosialarbeidere møter nye forventninger til tverrfaglighet, samarbeid og selvbestemmelse. Det er bra, men hva om yrkesidentiteten trues samtidig? Vi trenger å snakke om den profesjonelle hjelperrollen.

Et lite dikt...

For noen år tilbake lagde vi et uhøytidelig dikt om vernepleieren, som har ligget på YouTube siden. Mange ferske studenter klødde seg i hodet over hva en vernepleier egentlig var, og så var vi i gang. Om du har lyst kan du se det her: 'Om vernepleieren'.

Kontakt

Ole David Brask

ole.d.brask@himolde.no

oledbrask@gmail.com

May Østby

may.ostby@hiof.no

may.ostby@gmail.com

Atle Ødegård

atle.odegard@himolde.no

atle.odegard@gmail.com

Følg oss

Instagram