Første vs. andre bok

Vernepleierens kjerneroller (2016)

Den første boka handler om vernepleierrollen, og inneholder praksiseksempler hentet fra 16 erfarne vernepleiere. I begge bøkene har vi samarbeidet med eksempelskriverne om analyse og drøfting.

Vernepleierens kjerneroller

I den første boka går vi grundig inn på forankringen av modellens begreper, i samfunn, kultur og språk. Yrkesidentitet er sentralt i den første boka, og bevissthet rundt ulike sider ved vernepleierrollen. I den første boka får vi også et spesielt innblikk i kjernerollemodellen som refleksjonsmodell og refleksjonsteori.

Den profesjonelle hjelperollen (2021)

Den andre boka handler om en felles profesjonell hjelperrolle, og her har 6 profesjoner skrevet 4 eksempler hver - sykepleier, ergoterapeut, barnevernspedagog, fysioterapeut, sosionom og vernepleier. I dette tilfellet har vi hatt løpende samarbeid med en referansegruppe med de seks profesjonene, og i tillegg fått innspill på bokutkast fra representanter for de seks profesjonsutdanningene.

Den profesjonelle hjelperollen

I den andre boka ser vi blant annet på hva som skjer når profesjoner møtes, og hvordan perspektiver kan brytes mot hverandre og skape nye muligheter. Vi er opptatt av de ulike profesjonenes yrkesidentitet og yrkesstolthet, men like mye av felles identitet og samskaping. I denne boka framheves i tillegg kjernerollemodellen som samarbeidsmodell og kollektiv refleksjonsmodell.

Vernepleierens kjerneroller
 • Vernepleierrollen
 • 16 vernepleiereksempler
 • Samarbeid eksempelanalyse
 • Modell-begrepene
 • Yrkesidentitet
 • Refleksjonsmodell

 • Felles profesjonell hjelperrolle
 • 24 eksempler fra 6 profesjoner
 • Referansegruppe, konsulenter
 • Perspektivvalg og brytninger
 • Yrkesidentitet og felles identitet
 • Samarbeidsmodell

Kontakt

Ole David Brask

ole.d.brask@himolde.no

oledbrask@gmail.com

May Østby

may.ostby@hiof.no

may.ostby@gmail.com

Atle Ødegård

atle.odegard@himolde.no

atle.odegard@gmail.com

Følg oss

Instagram