Om oss

Forfatterne
May Østby

May Østby er vernepleier og førstelektor ved Høgskolen i Østfold med bistilling ved Høgskolen i Molde. Hun har jobbet i vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag fra 1992–1996, og ved Høgskolen i Molde siden oppstarten i 1996, både som studieleder, kullansvarlig og praksisansvarlig. I 2017 ble hun ansatt i vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold. I tillegg til undervisning i miljøarbeid har synliggjøring av brukerperspektiv og brukernes stemme med vekt på selvbestemmelse og etisk refleksjon vært viktig i hennes undervisning. Dette gjenspeiles også i hennes forskningsinteresser. Hun er opptatt av personer med utviklingshemming og deres egne erfaringer. Fra 2011 har hun samarbeidet med personer med utviklingshemming gjennom hele forskningsprosessen, og hun har ledet flere prosjekter med vekt på inkluderende forskning.

FoU: For en oversikt over Mays forskning og utviklingsarbeid, sjekk Cristin.no.

Atle Ødegård

Atle Ødegård er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde. Han har arbeidet som klinisk psykolog i ti år før han begynte ved vernepleierutdanningen i Molde i 2000. Forskningsinteressene hans er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning, samt utvikling av ny forskningsmetodikk innenfor disse feltene. De siste årene har han vært spesielt opptatt av innovasjon i offentlig sektor. Han har tilknytning til Nordlandsforskning i Bodø og Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund.

FoU: For en oversikt over Atles forskning og utviklingsarbeid, sjekk Cristin.no.

Ole David Brask

Ole David Brask er psykologspesialist og førstelektor ved Høgskolen i Molde. Spesielle faglige interesseområder er klinisk og pedagogisk psykologi og psykisk helse, med FoU-arbeid innenfor temaer som hjelpe- relasjoner, hjelperroller, undervisningspedagogikk og kvalitet i praksis- studier. Han har vært studieleder og har ledet fagplanutvikling ved vernepleierutdanningen i Molde. Til daglig er han engasjert i blant annet kullansvar, studieplanlegging, undervisning og studentoppfølging. Ole David har arbeidet ved vernepleierutdanningen i Molde siden 2002, og er også knyttet til videreutdanning i habilitering og miljøarbeid (VHM).

FoU: For en oversikt over Ole Davids forskning og utviklingsarbeid, sjekk Cristin.no.

Kontakt

Ole David Brask

ole.d.brask@himolde.no

oledbrask@gmail.com

May Østby

may.ostby@hiof.no

may.ostby@gmail.com

Atle Ødegård

atle.odegard@himolde.no

atle.odegard@gmail.com

Følg oss

Instagram